0941884586

#Subiz

Các ngày lễ truyền thống ở Azerbaijan

Ở Cộng hòa Azerbaijan có nhiều ngày lễ truyền thống trong năm. Theo đó, tất cả những ngày lễ này được công nhận và áp dụng trên toàn quốc cho những người sống ở Azerbaijan.