Thẻ: thành cổ BaKu

Tham quan thành cổ BaKu, Cung điện Shirvanshah và tháp Maiden ở Azerbaijan 

Tham quan thành cổ BaKu, Cung điện Shirvanshah và tháp Maiden ở Azerbaijan 

Ngày đăng: 21 - 03 - 2020 Lượt xem: 811

Du lịch Azerbaijan - Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Thành cổ BaKu, Cung điện Shirvanshah và tháp Maiden của Azerbaijan là di sản văn hóa thế giới năm 2000....